Hazine Avukatı Maaşları

1 Beğeni Yorum
Bugünkü Kurum ve Maaşlar dosyamızda Hazine Avukatı Maaşlarını inceleyeceğiz. Hazine Avukatı Maaşları 2019 yılında ne olacak? En son güncel zamlı Hazine Avukatı Maaşları hakkındaki yazımız aşağıda yer almaktadır.

Ücret ve tazminat göstergeleri esas alınarak maaşları hesaplanan Devlet memurlarından bazılarının 2019 yılının ilk yarısında alacakları zamlı net maaş miktarlarının ne kadar olacağından söz edilecektir.

Maaş hesaplaması, eş ve çocuk nedeniyle aile yardımından ve asgari geçim indiriminden yararlanmayan memurlara göre yapılmıştır.

Hazine Avukatı Maaşları


Derece/Kademe: 1/4
Öğrenim Durumu: Lisans Mezunu
Görev Yeri: İstanbul/Ankara/İzmir/Adana/Bursa
Medeni Durumu: Evli
Eş Çalışıyor mu?: Evet (Sigortalı)
Yabancı Dil Tazminatı: Hayır

Mayıs 2019 maaşı:

Hazine avukatları çeşitli icra dairelerinde, defterdarlıklar da ve maliye bakanlıklarında  görev yapmaktadırlar. Bunların görevleri olarak Bakanlıkların ve genel bütçe içindeki dairelerin bütün hukuk ve ceza davalarının takibi ile her türlü icra işlerinin ifasını Maliye Bakanlığına bağlı Hazine Avukatları yerine getirir, ayrıca sözü edilen idareler tarafından gönderilen konularda da hukuki mütaalaverir.

Hazine avukatları illerde muhakemat müdürlükleri İlçelerde hazine avukatlıklar şeklinde örgütlenmişlerdir.Kanunun belirtilen maddesine göre temsil yetkisini kullanmaya yetkili Hazine Avukatların listesi, Merkezde Muhakemat Genel Müdürlüğü, İllerde Muhakemat İl Müdürleri, Muhakemat Müdürü bulunmayan yerlerde Defterdar tarafından Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilir, Cumhuriyet Başsavcılıkları bu listeleri Mahkemelere, diğer yargı merciilerine ve icra dairelerine gönderir.

Hazine avukatlarının maaşlarına değinecek olursak eğer yeni göreve başlayan hazine avukat maaşı 3.840 – 4.750 Tl arasından değişmektedir. Aynı zamanda çeşitli yurt dışı görevlendirmeleri olduğu zaman harcırah almaktadırlar. Hazine Avukatları 657 sayılı Devlet memurları Kanununa tabi olduğundan, mesaisinin tamamını devlet işlerine harcamak durumundadır. Dışarıdan herhangi bir iş alıp takip etmesi söz konusu değildir. 4353 sayılı kanunun 19. maddesine istinaden Hazine Avukatlarının temsil yetkisini kullandıkları mercilere vekaletname ibraz etmeleri söz konusu değildir.

Sizde bu kurumda/sektörde çalışıyorsanız güncel maaşlarınızı aşağıdaki yorum kutusunu kullanarak yazabilirsiniz.

İlginizi çekebilecek diğer maaşlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir