Kategori: Soru & Cevap

Üniversitede çalışan memurlar diğerlerinden farklı haklara sahip mi?

**Üniversitede çalışan memurlar diğerlerinden farklı haklara sahip mi? Üniversitelerde yer alan memurluk kadrolarının diğer kurumlardaki memurluklardan bir farkı yok. Üniversitelerdeki memur kadroları herhangi bir ek ödemeye de sahip değil.

3 Beğeni Yorum

Kategori: Soru & Cevap

KİT’lerde çalışan personelin görevine istenildiği zaman son verilebilir mi?

**KİT’lerde çalışan personelin görevine istenildiği zaman son verilebilir mi? KİT’lerde çalışmaya başlayan sözleşmeli personelin görevine son verilme halleri 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45’inci maddesinde düzenleniyor. Bu haller şöyle sayılıyor: a) İzinsiz veya kabul edilebilir…

Beğen Yorum

Kategori: Soru & Cevap

KİT personeli naklen nereye geçebilir?

**KİT personeli naklen nereye geçebilir? Sözleşmeli personel kendi çalıştığı KİT’in farklı illerdeki birimleri arasında yer değiştirebilir. Yine sözleşmeli personel, istenmesi durumunda başka KİT’e geçebilir. Ancak sözleşmeli personel, (eğer kişinin daha önce memuriyet hizmeti yoksa) 657…

3 Beğeni Yorum

Kategori: Soru & Cevap

KİT personelinin yıllık izin hakları memurlardan farklı mı?

**KİT personelinin yıllık izin hakları memurlardan farklı mı? Yıllık izin konusunda KİT personelinin memurlardan en önemli farkı şu: Memurlar geçen yıldan kullanamadığı iznini çalıştığı yılda kullanma hakkına sahip. Ancak, KİT’lerdeki sözleşmeli personelin böyle hakkı yok.

1 Beğeni Yorum

Kategori: Soru & Cevap

KİT’lerin sosyal imkanları daha mı iyi?

**KİT’lerin sosyal imkanları daha mı iyi? KİT’lerde sosyal imkanlar diğer kamu kurumlarına göre daha ileri seviyede bulunuyor. Birçok KİT, lojman, kreş, kamp, misafirhane gibi imkana sahip.

2 Beğeni Yorum

Kategori: Soru & Cevap

KİT’lerden birinde çalışmaya başladım. Özelleştirilince açıkta mı kalacağım?

**KİT’lerden birinde çalışmaya başladım. Özelleştirilince açıkta mı kalacağım? Diyelim adayın memur olarak KPSS ile 399 sayılı KHK’ya tabi bir Kamu İktisadi Teşebbüsü’ne ataması yapıldı. Bu KİT’in daha sonra özelleşmesi halinde burada çalışan memur, sözleşmeli personel…

2 Beğeni Yorum

Kategori: Soru & Cevap

Saat başı fazla çalışma ücreti ödemesinde bulunan kurumlar hangileri?

**Saat başı fazla çalışma ücreti ödemesinde bulunan kurumlar hangileri? Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Yüksek Seçim Kurulu, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ Kur), Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Makam…

4 Beğeni Yorum

Kategori: Soru & Cevap

Hangi kurumlar maktu (önceden belirlenmiş) fazla çalışma ücreti ödüyor?

**Hangi kurumlar maktu (önceden belirlenmiş) fazla çalışma ücreti ödüyor? Maktu fazla çalışma ücreti ödeyen kurumlar Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurulu Başkanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, GAP İdaresi Başkanlığı. Şu genel müdürlükler da maktu…

Beğen Yorum

Kategori: Soru & Cevap

Fazla çalışma ücreti veren kurumlar hangileri?

**Fazla çalışma ücreti veren kurumlar hangileri? Başbakanlık, Devlet Personel Başkanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, DPT Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, TİKA Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Atom…

4 Beğeni Yorum

Kategori: Soru & Cevap

Ek Ödeme Yapan Kurumlar

Ek Ödeme Yapan Kurumlar Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Dış işleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, TİKA Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (Bağ-Kur,…

3 Beğeni Yorum